Norsko pro nás bylo zážitkem, a to nejen díky krásnému prostředí. Navštívili jsme i řadu organizací, které pro nás byly velkou inspirací. Některé z nich naleznete v prezentaci níže.

Autor článku se podílí na projektu Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví financovaného z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání. Za obsah článku ručí výhradně autor.

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.
Škola zotavení Jihlava
logo CRPDZ CMYK-01