K čemu slouží Školy zotavení?

Školy zotavení přispívají k podpoře osobního zotavení lidí s duševním onemocněním a k transformaci zdravotního a sociálního systému. Zotavení je „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovednos- tí a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná. (Anthony, 1993: 527). Zakladatelé škol zotavení z různých zemí světa se shodují na několika univerzálně platných principech posilujících inovativní přístup a fungování škol zotavení (McGregor et al., 2016):

 • edukace (neterapeutická instituce)spolupráce (mix lidí)
 • důraz na silné stránky (smysl duševního onemocnění)
 • progres (studenti spoluvytváří nabídku kurzů)
 • inkluze zkušeností (v kurzu jsou využívány zkušenosti všech zúčastněných)
 • zaměření na komunitu (vytváření mostu, propojení služeb a aktivit v komunitě)
 • zaměření na člověka (student navštěvuje kurzy, které vnímá jako přínosné pro sebe sama)

Ve světě je tento přístup aplikován dlouhodobě např. ve Velké Británii je téměř dvacet let participace „klientů“ a „pečujících osob“ podmínkou ve vzdělávacích programech v sociální práci (Department of Health, 2002), současně vyzývá i Vancouver statement k participaci pacientů na vzdělávání. Role peer lektorů však nespočívá jen ve sdílení vlastní zkušenosti se zotavováním se z duševního onemocnění, ale také v odborném výkladu, vzdělávání a integraci nových poznatků do výuky. Přínosy výuky s peer lektory podle rešerše Tanner et al. (2017) spočívají hlavně ve změně postojů, kdy jsou studenti konfrontováni s případnými vlastními předsudky, jsou obohaceni o perspektivu uživatelů služeb a širší kontext, rozvíjí své komunikační schopnosti a empatii, teoretické informace propojují s praxí; zatímco peer lektoři (expert by experience) profitují z partnerské role, seberealizace při podílení se na přípravě budoucích sociálních pracovníků, zvyšování sebevědomí, rozvoje dovedností a rozšiřování příležitostí, zplnomocnění (Tanner et al., 2017).

Zde naleznete další zajímavé a užitečné články a publikace:

 • https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-ia-33-service-user-carer-good-practice-guidelines-2005-06.pdf
 • https://academic.oup.com/bjsw/article/47/2/467/3076816
 • https://www.scie.org.uk/publications/ataglance/ataglance19.asp?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVacqIT-XjFPAGxjAoTJzYPphu4TjKWkDcklKb1lWzVK3TWcbt7YyGwQaAiz4EALw_wcB
 • https://www.researchgate.net/publication/309653884_Mend_the_gap_-_strategies_for_user_involvement_in_social_work_education
 • https://www.routledge.com/Service-User-Involvement-in-Social-Work-Education/McLaughlin-Duffy-McKeever-Sadd/p/book/9780367592790
 
 

Zdroje:

ANTHONY, William A. Recovery from Mental Illness: The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s, Psychosocial Rehabilitation Journal, 1993, 16(4), 11–23, 1993, odkaz: https://www.zotaveni.cz/zotaveni-nazivo/156-cesta-k-zotaveni-mark-ragins
McGregor, J, Brophy, L., Hardy, D., Hoban, D., Meddings, S., Repper, J., Rinaldi, M., Roeg, W., Shepherd, G., Slade, M., Smelson, D., Stergiopoulos, V., on behalf of RCICoP Group (2016). Proceedings of June 2015 Meeting. Recovery Colleges International Community of Practice (RCICoP)
Tanner, D., Littlechild, R., Duffy, J., & Hayes, D. (2017). ‘Making it real’: evaluating the impact of service user and carer involvement in social work education. British Journal of Social Work, 47(2), 467-486. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv121
Requirements for Social Work Training. Department of Health [online]. London, 2002 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://www.scie.org.uk/publications/guides/guide04/files/requirements-for-social-work-training.pdf?res=true
 

Autor článku se podílí na projektu Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví financovaného z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání. Za obsah článku ručí výhradně autor.