Jára – peer lektoroval na VŠPJ

 

Dnes si pro Vás škola zotavení Jihlava připravila krátký rozhovor s Járou, který si prošel cestou peer lektora na VŠPJ. Jsme moc rádi, že nám sdělil dojmy z výuky a napsal pro nás pár slov o výuce.  Tímto mu i mnohokrát děkujeme a přejeme spoustu dalších, nejen profesních úspěchů. 🙂

 

Můžeš se nám krátce představit?

Jsem Jára Kerouš, pracuji již 5 let jako peer konzultant ve Fokusu Vysočina (středisko Pelhřimov), zároveň pracuji jako lektor v psychosociální rehabilitaci podle modelu CARe, zároveň jsem od listopadu 2021 CEO a lektor zážitkových seminářů Onsendo. Baví mě život samotný, vědomá práce s tělem, duší a myslí.

V jakém období si byl jako peer lektor na VŠPJ?

Od roku 2017–2019, v prezenční i kombinované formě studia. Převážná část prezenční výuky probíhala v roce 2018, kdy jsme s kolegou Jardou Bedrníčkem a kolegyněmi Vlastou Řezníkovou a Markétou Dubnovou lektorovali připravené bloky.

Jak probíhala příprava na peer lektora?

Příprava probíhala v CRPDZ úvodním setkáním, následnými nácviky lektorování a upravování jednotlivých prezentací. Potom na VŠPJ bylo pár náslechů se zkušenějšími lektory i se studenty.

Jaký jste měli kolektiv peer lektorů? Bylo vás více? Učili jste ve dvojicích, nebo jaká byla struktura vyučování?

Střídavě ve dvojicích, trojicích a pro dálkové studium individuálně.  Lektorský tým byl skvělý, respektující se, podporující a motivující.

Jaké jsi měl dojmy při vyučování budoucích zdravotně-sociálních pracovníků?

Ve většině případech se mi lektorovalo hezky, příjemně a s lehkostí, mile mě překvapila iniciativa studentů, zároveň i jejich přemýšlení při kazuistikách mi dávalo naději, že budoucí pracovníci můžou mít solidní průpravu a začínají koukat více optikou zotavovaní se.

Jak si vnímal odezvu od studentů?

Viz předchozí odpověď, odezva byla příjemná, utvrdila mě v tom, že moje práce má smysl a že studenti se zajímají o téma zotavování a vše s ním spojené.

Pokud se chcete o Járovi dozvědět něco více zde naleznete odkaz i na další články, a také rozhovor, který poskytl Českému rozhlasu:

Do studia přišel bos a s kytarou | Vysočina (rozhlas.cz)

OBRAZEM: V kině mluvili o zkušenosti s duševním onemocněním – Pelhřimovský deník (denik.cz)

Jára Kerouš

peer konzultant

Autor článku se podílí na projektu Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví financovaného z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání. Za obsah článku ručí výhradně autor.