Workshop 25. 5. 2023

Výzkum duševního zdraví jako demokratický proces/

Mental Health Research as a Democratic process

 

Workshop povede:

Bengt Karlsson a Marit Borg, profesoři v oblasti péče o duševní zdraví, Univerzita jihovýchodního Norska/ Bengt Karlsson and Marit Borg, professors in mental health care, University of South-Eastern Norway

Informace:

  • 25. května 2023 v 9:00 hod.
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Výzkumu v oblasti duševního zdraví tradičně dominují vyškolení výzkumníci a výzkumné komunity. Zkoumaná témata, metodologie i šíření informací jsou v rukou výzkumníků.  Na tomto semináři budeme diskutovat o způsobech, jak to změnit a jak rozvíjet demokratická partnerství, v nichž spolupracují lidé s prožitou zkušeností, rodiny, odborníci z praxe, členové komunit a výzkumníci. Představíme vlastní příklady demokratického výzkumu a také budeme diskutovat o tradicích výzkumu v tomto směru.

Účastníci: peeři, studenti, odborníci (20 účastníků – překlad AJ/ČJ bude zajištěn)

Délka trvání: 3 hod.

Workshop

Information:

  • May 25th 2023 at 9 a. m.
  • College of Polytechnics Jihlava

Mental health research is traditionally dominated by trained researchers and research communities. Topics explored, methodologies as well as dissemination are all in the researchers’ hands.  In this workshop we will discuss ways of changing this and how to develop democratic partnerships where people with lived experiences, families, practitioners, community members and researchers all work together. We will present own examples of democratic research as well as discuss research traditions in this line.

Participants: peers, students, professionals (20 participants)

Workshop duration: 3 hours

Zaregistrujte se a zažijte den plný inspirace!

logo CRPDZ CMYK-01