Škola zotavení Jihlava – místo příběhů


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník a vytvoření nového volitelného kurzu, který bude přístupný i zájemcům z řad širší veřejnosti.

Jak to uděláme?

Vyškolením peer lektorů. Spoluprací s vámi studenty, s partnery z Norska (City of Bergen, Department for work, social welfare and housing) a s Centrem péče o duševní zdraví Praha, kteří zapojují peer lektory do vzdělávání  v oblasti péče o duševní zdraví.

photo-1484704193309-27eaa53936a7
robert-bye-EKLr56NaJDw-unsplash
photo-1422393682802-921122338109

Co nám projekt přinese?

  • Modernizované a inovované kurzy zahrnující několik témat z oblasti péče o duševní zdraví.

  • Změnu postojů k lidem se zkušeností  s duševním onemocněním.

Věříme, že spolupráce s norskými partnery bude pokračovat formou vzájemné podpory v zavádění kurzů, sdílení témat kurzů, jejich zpracování a práce s komunitou. Zkušenost s peer lektory ve výuce lze aplikovat také do dalších předmětů a směrem k dalším cílovým skupinám a inspirovat další vzdělávací instituce.

Kdo je to peer lektor?

  • Peer lektor je expert se zkušeností, který současně přednáší nejnovější poznatky a trendy z oblasti péče o duševní zdraví a svou zkušenost s duševním onemocněním vědomě využívá ve prospěch druhých.  Je „živým“ důkazem, že je zotavení možné.

Spolupracujeme

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.
Škola zotavení Jihlava