Kdo jsme, proč to děláme a jak vypadáme? Podívej se!

Náš tým

20220216_194426000_iOS

Vlasta Řezníková

Vedoucí manager projektu 

Lektoři s vlastní zkušeností s obtížemi v oblasti duševního zdraví dokáží měnit postoje účastníků vzdělávání – zážitek z výuky s peer lektory pro mne byl tak silný, že jsem si přála umožnit takovou zkušenost více lidem.

Jitka Boháčková

Peer lektorka 

Jsem ráda, že mohu spolupracovat v tomto projektu, neboť  je z mého pohledu důležité věnovat se problematice osvěty duševního zdraví komplexně. A kde jinde začít než u studentů – budoucích odborníků? 

Alena Konířová

Peer lektorka

Ráda se podílím na projektech, které mají zájem změnit, či prohloubit vnímání duševního zdraví ve společnosti. Obecně si myslím, že téma duševního zdraví tu bylo s námi odjakživa, ale až v posledních letech se o něm učíme mluvit. Skrze svědectví lidí s žitou zkušeností s duševním onemocněním se můžeme společně posunout dále a zvyšovat tak pochopení a toleranci, které jsou v tématu duševního zdraví tak důležité.

MICHAL VAN DER LAAN

Peer lektor

Hlavně mě zajímá téma destigmatizace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu k nim (k nám). Onemocnění může postihnout kohokoli a je těžké se s ním nejdříve sám vyrovnat, přijmout jej a pak být schopen o něm bez ostychu hovořit s jinými. V rámci projektu bych rád přispěl k většímu porozumění lidem, jako jsem já, a pokud možno i k naší akceptaci. Budoucí práci považuji také za důležitou součást svého vlastního procesu zotavení.

Tibor Sedlický

Peer lektor

Zotavení, kterým si každý peer lektor prošel je proces, který má smysl a podávat svědectví o tomto procesu mě hodně těší.

Petr Salamon

Peer lektor

Účast na projektu šikovně propojuje dvě oblasti mého zájmu – akademickou sféru a problematiku duševních poruch.
Zajímá mne akademická sféra, jako student jsem byl nadšený z vysokoškolského prostředí a dva roky jsem také (bohužel musím dodat, že neúspěšně) působil na Masarykově univerzitě jako doktorand.
Také mne zajímají otázky spojené s duševními nemocemi. Ve svých třiadvaceti letech jsem onemocněl paranoidní schizofrenií, jiní odborníci později označili mé psychicé potíže jako schizoafektivní poruchu (kombinace mírné schizofrenie a mírné bipolární afektivní poruchy). Kromě toho, že mne tato oblast zajímá po odborné stránce, se také rád zabývám otázkami, jak pečovat o vlastní psychickou kondici a jak pomoci druhým na základě vlastních zkušeností.

Pavlína Pekárková

Pracovník v oblasti publicity v projektu

Moje role v projektu je trochu rozdílná, než u ostatních členů týmu. Dávám projektu vizuální tvář a snažím se o to, aby o nás a našem týmu lidé věděli, a to za pomocí těchto webových stránek, či facebooku. Další moje ,,proč“ je to, že mám k tématu duševního zdraví blízko, ať  už tím, že jsem vystudovaná sociální pracovnice, či tím, že již dlouho vnímám jakousi stigmatizaci osob s duševním onemocněním a cítím, že je třeba dělat osvětu v problematice duševního zdraví.

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.
Škola zotavení Jihlava