Zde Vložte Text Nadpisu

Vítáme Vás na stránkách
Školy zotavení Jihlava

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava modernizujeme
a inovujeme výuku v oblasti duševního zdraví. 

logo CRPDZ CMYK-01

O projektu

Rádi bychom se připojili k platformě škol, které podporují vzdělávání prostřednictvím expertů se zkušeností.  Například ve Velké Británii je tento inovativní přístup ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků povinný. V České republice byla pozice peer lektora zavedena Centrem rozvoje péče o duševní zdraví (CRPDZ). V roce 2013/2014 realizovalo CRPDZ projekt nazvaný „Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví“. V rámci projektu bylo vyškoleno peer lektory z Nizozemí a Velké Británie prvních 10 peer lektorů v ČR. Díky CRPDZ jsme mohli zavést výuku s participací peer lektorů i na VŠPJ.

V rámci studia oboru Zdravotně sociální pracovník je výuka s peer lektory součástí povinného předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie od roku 2017 a máme tak vlastní zkušenost s efektem výuky a jeho působením zejména na postoje studentů  k lidem se zkušeností s duševními obtížemi. Výuka s peer lektory nám dává smysl, je to praktický způsob destigmatizace. Momentálně máme zmíněný povinný předmět, který absolvují všichni studenti oboru Zdravotně sociální pracovník. Prostřednictvím projektu „Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví“ financovaného z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, bychom chtěli rozšířit základnu peer lektorů i nabídku kurzů, jak studentům, tak veřejnosti. V projektu spolupracujeme  s CRPDZ a městem Bergen, Norsko.

Další informace o projektu:

Název projektu: Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-3-002

Příjemce grantu: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partner projektu: City of Bergen, Department for work, social welfare and housing, Bergen, Norsko, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha, Česká republika

Přidělený grant: 3 691 636 Kč  

Realizace projektu: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023

 

Citáty studentů o výuce s peer lektory:

„Z kurzu si odnáším to, že nemám soudit lidi na první pohled, když vůbec neznám jejich problémy.“

Pro jinou studentku bylo důležitým zjištěním: „jak jsou tihle lidé citliví na reakce okolí a že jsou vlastně mnohem empatičtější než třeba normální lidi.“

Další přiznala svou původní představu: „jsem si prostě myslela, že tito lidé jsou nebezpeční a tady se mi ukázalo, že prostě jsou to normální lidi, kteří jsou mezi námi.“

Nemálo studentů žádalo více možností setkat s peer lektory, zde je jeden citát za všechny: „Každý by měl mít možnost se účastnit a poznat tyto lidi.“ Rádi bychom proto založili Školu zotavení.

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Kde naleznete další informace?

Na Facebooku: Škola zotavení Jihlava

Dům zahraniční spolupráceEEE Grants

Kontakt:

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. 

Telefon: +420 567 141 159

Email: vlasta.reznikova@vspj.cz

 

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.
Škola zotavení Jihlava