Konference 24. 5. 2023

Kdy a kde?

  • 24. 5. 2023
  •  Prostory VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, Česká republika

Pozvaní řečníci:

Peer lektoři a absolventi kurzů

Dirk den Hollander spoluzakladatel The CARe Europe – podpůrný vztahový přístup, model CARe využívaný ve službách péče o duševní zdraví.

Marit Borg je profesorka v oboru péče o duševní zdraví na Univerzitě jihovýchodního Norska.

Bengt Eirik Karlsson je profesor v oboru péče o duševní zdraví na Universitě jihovýchodního Norska.

Audun Pedersen hlavní poradce pro duševní zdraví ve městě Bergen, spoluzakladatel Školy zotavení v Bergenu, podporovatel rozvoje služeb zaměřených na zotavení a práci peer pracovníků na komunitní úrovni.

Pavel Říčan ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které mimo jiné zavedlo a představilo pozici peer lektora v ČR.

Hubert Kaszyński sociolog, klinický sociální pracovník, supervizor pro sociální pracovníky, profesor na Katedře aplikované sociologie Sociologického ústavu na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Od roku 1989 se zabývá oblastí duševních onemocnění. Od roku 2007 je členem rady Polské asociace škol sociální práce a od roku 2012 členem Ústřední zkušební komise pro profesní specializace sociálních pracovníků působících u ministra práce a sociální politiky. Realizuje participativní výzkum metod vzdělávání v oblasti duševního zdraví. Za teoretický základ v rámci výzkumu považuje na makro úrovni filozofii dialogu a v praxi zapojení uživatelů služeb a trauma informovaný přístup.

Další informace:

Důležité termíny:

Registrace do: 30. 4. 2023 

Účast na konferenci je ZDARMA.

Odborný garant konference:

Vlasta Řezníková

Organizační zajištění konference

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

E-mail: martina.cerna@vspj.cz

Tel: 777 478 050

Důležité termíny:

Registrujte se do: 30. 4. 2023 

Účastnický poplatek: Účast na konferenci je ZDARMA.

Odborný garant konference:

Vlasta Řezníková

Organizační zajištění konference

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

E-mail: martina.cerna@vspj.cz

Tel: 777 478 050

Záštitu nad konferencí převzala předsedkyně výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Konference je jednou z aktivit projektu „Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví“ financovaného z Fondů  EHP  2014 – 2021, programu Vzdělávání.

Bližší informace o konferenci budou zveřejňovány  ZDE. 

Zaregistrujte se a zažijte den plný inspirace!

logo CRPDZ CMYK-01