Konference 24. 5. 2023

Kdy a kde?

  • 24. 5. 2023
  •  Prostory VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, Česká republika

Pozvaní řečníci:

  • Peer lektoři a absolventi kurzů
  • Dirk den Hollander (spoluzakladatel The CARe Europe – podpůrný vztahový přístup, model CARe využívaný ve službách péče o duševní zdraví)
  • Marit Borg a Bengt Eirik Karlsson (akademičtí pracovníci a výzkumníci z University of South-Eastern Norway zaměřující se na téma zotavení)
  • Audun Pedersen (spoluzakladatel Školy zotavení v Bergenu, podporovatel rozvoje služeb zaměřených na zotavení a práci peer pracovníků na komunitní úrovni)
  • Pavel Říčan (ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které zavedlo a představilo pozici peer lektora v ČR)

Další informace:

Důležité termíny:

Registrace do: 30. 4. 2023 

Účast na konferenci je ZDARMA.

Odborný garant konference:

Vlasta Řezníková

Organizační zajištění konference

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

E-mail: martina.cerna@vspj.cz

Tel: 777 478 050

Důležité termíny:

Registrujte se do: 30. 4. 2023 

Účastnický poplatek: Účast na konferenci je ZDARMA.

Odborný garant konference:

Vlasta Řezníková

Organizační zajištění konference

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

E-mail: martina.cerna@vspj.cz

Tel: 777 478 050

Záštitu nad konferencí převzala předsedkyně výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Konference je jednou z aktivit projektu „Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví“ financovaného z Fondů  EHP  2014 – 2021, programu Vzdělávání.

Bližší informace o konferenci budou zveřejňovány  ZDE. 

Zaregistrujte se a zažijte den plný inspirace!

logo CRPDZ CMYK-01